ایـنـجـآ یـه جـهـنـمـه و
اونـآیـی مـی فـهـمـن مـنـو
کـه مـثـه مـن ازش شـآکـی ان ؛؛

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

Lawless

گروه عمومی · 86 کاربر · 4002 پست
zoha
zoha
دیدگاه · 1393/02/8 - 12:59 در Lawless ·
11
Noosha
960744-d8c051a45a8f83fcafc59f927f0464ad-org.jpg Noosha
جــريان چـيه ؟

چــرا فـاحـشه هـا خـوشگـل تـرن ؟


چــرا پســراي دختر بـاز جــذاب تــرن ؟


چــرا آدمـاي الـکـلي و سيـگـاري بـاحـال تـرن ؟


چـرا با اونايـي کـه بقـيه رو مســخـره مـي کنـن بـيشتـر بـه آدم خــوش مــيگــذره ؟


چـرا اونـايـي کـه خـيـانـت مـي کنـن، تـهمـت مـيزنن، غـيبـت مـي کنـن، دروغ ميـگن همیشـه


دورشـون شـلوغ تره ؟


چرا اگه صداقت داشته باشی تنهایی؟؟؟


چرا هـميشه بـدا بـهتـرن ؟


انــگـار تـو ایـن دور و زمــونــه


بــرای خــوب بـودن بــاید بــد بــود. . .
... ادامه
دیدگاه · 1393/02/6 - 01:38 در Lawless ·
12
Noosha
فاحشه Noosha
ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣا....
ﻫﻤﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ..
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺁﺵ ﻧﺬﺭﯼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺷﺒﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﺮﺩ
ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮﻭﺩ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪﯼ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﭼﺮﺍ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﺯ
ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﺑﻪ
ﺭﺍﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻧﺸﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻫﺎ ﻧﻪ
باورت نمیشود اما دیشب خواب دیدم فاحشه محله ما به بهشت می رود ....
... ادامه
1 دیدگاه · 1393/02/6 - 00:53 در Lawless ·
12
صفحات: 7 8 9 10 11