ﺍﻭﻧـــﻘــَﺪﺭ ﮐـِـﻪ ﺣَــــﺮﻑ ﭘُـــﺶ ﺳَﺮِﻡ ﻫﺴﺖ ﺁﺩَﻡ ﺭﻭﺑــِـﺮﻭﻡ ﻧـــــﯽ !!! ﻫــــــــــــــــﻪ!!!

مشخصات

موارد دیگر
0$D->usr->favs) ) { ?>
NEGAR (آفلاين)
377 پست
144 ديدگاه
709.5 امتياز
آروم و عادی
1378-10-10
f - مجرد
اسلام
همدان
وزن: 54 - قد: 170
نمی کشم
هیجان زیاد

دنبال‌کنندگان

(77 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

حس من


NEGAR
408934_235414476528691_100828189987321_539537_1482632217_n0.jpg NEGAR
چه زیبا گفت مترسک:
وقتی نمی شود به سمتت آمد همین یک پا هم اضافی است....
NEGAR
95663194526351087991.jpg NEGAR
من دارم سعى مى کنمـــــــــــــــــ

همرنگ جماعت شومـــــــــــــــــــ

امـــــــــــــــــــــــــا...

مى شود کمکم کنید!!؟؟

آی جماعت!
شما دقیقا چه رنگى هستید؟؟؟؟
... ادامه
NEGAR
50.jpg NEGAR
هرکه با احســــــــــــــــــــــــاس باشد........عاقبت خواهد شکست...........

این جواب سادگـــــــــــــــــــــــــیست..................
NEGAR
26418761934129206575.jpg NEGAR
روز مرگــــــــــــــــــــم تو اخرین نفسم

فقط ی چیـــــــــــز بهت میگم:

اینجوری میرن! نه اونجوری ..........
NEGAR
32 (325).jpg NEGAR
گــــــــــــــــــــــاهی دلم.............

برای زمانی که نمیشناختمت تنـــــــــــــــــــــــــــــــگ میشود............
NEGAR
1354290545894857_large.jpg NEGAR
ﯾﮑــــــــــــــ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺗــــــــــــ !

ﺑﺨــﺎﻃــــﺮِ ﺗﻤــﺎﻡِ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾــــﯽ ﮐــﻪ ﺩﺭ
ﺣـــﺪِ ﯾﮑـــــ ﻓﮑـــﺮ ﻣﺎﻧـــﺪﻧــﺪ!!!
...
ﺑﺨﺎﻃـــــﺮِ ﺷﺒـــــــ ﻫﺎﯾـــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧـــﺪﻭﻩ ﺳﭙﺮﯼ ﻛـــﺮﺩﯾـــﻢ ...

ﺑﺨﺎﻃـــﺮِ ﻗﻠﺒـــﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻟِﻪ ﺷــــﺪ ...!

ﺑﻪ ﺧﺎﻃــــﺮِ ﭼﺸﻤﺎﻧـــﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧــــﺪ!!!

ﯾﻜــــــــــــــ ﺩﻗﯿﻘــﻪ ﺳﻜﻮﺗـــــــــــ!

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷـﺎﺩﯼ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ...
ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘــــــ ﮐﺮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧــﺪ!!!

ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺻﺪﺍﻗﺘـــــــ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫــﺎ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘــــــ ...

ﺑﺨﺎﻃـــﺮِ ﻣﺤﺒّﺘــــ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺩﯾـــﺪ!!!

ﯾﮑــــــــــــ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺗـــــــــــــ !!!

ﺑﻪ ﺧﺎﻃـــﺮِ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾــــﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺘـــــــ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸـــﺪ!!!

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺩﯾــــــﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــــﺪ !...
... ادامه
NEGAR
Avazak_ir-Boy123.jpg NEGAR
سلامتی من که سلامتی شو می خواستم....سلامتی من که از ته دل دوسش داشتم.....سلامتی من که طاقت نداشتم کسی بهش چشم داشته باشه.....یه سلامتیه پاک پاک پاک...سلامتی اون که من براش یه سرگرمی بودم....سلامتی اون که منو به بقیه فروخت.....سلامتی اونکه سره کلاس با دوستم چت میکردو به من گفت می خوام بخوابم...سلامتی من که میدونستم دوروغ میگه....سلامتی من که با ناراحتی و حسودی داشم چت کردن دوستمو عشقمو نگاه میکردم...سلامتی عشقم که با رفیقم fabشد....سلامتی اون که دید دوسش دارم ولی گفت از من بکش بیرون.....سلامتی من که تو خیالشم.....سلامتی اون که بیخیالمه.....سلامتی اون که دلیل بی خوابی یامه ولی خودش راحت خوابه......سلامتی تو......سلامتی من......سلامتی همه رفیق های بی معرفت.....
... ادامه
NEGAR
208.jpg NEGAR
پاره تنم، به تن دیگری رفتی!؟عادتم راکه میدانی!؟چندشم میشود لباسی که به تن دیگری رفته بپوشم !تک پرم نماندی خیالی نیست !دیگری پرپرت میکند شک نکن !حرفهایم...دلخوری هایم..دلتنگی هایم... وتمام اشکهای من..بماند برای بعد...تنهابه من بگو! بااوچگونه میگذرد..که بامن نمیگذشت؟؟؟ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ ...ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﺒﺎﻓﯽ ...ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺎﺯﻣﯿﮑﻨﯽ ...ﺍﻣــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ...ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ !!!ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩ ...ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩﻧﻪ ﺩﻟﻢ !!!ﭘﺲ ﻟﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ !!!ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ...ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
... ادامه
NEGAR
01b51f72571fa99617c751fcda8f9bce-425.jpg NEGAR
یا بــــــــاش
یا بــــرو
نمــی خــواهـم
از دور مراقـبـــم باشــی
از دور دوستـــم بــداری
و مـن در لــــحـظــاتــم
هیــچگـــاه بودنــت را حـس نکنــم
دوری را نمـــی خــواهـم
یا بــــــــــــــــاش

یا بــــرو ...
... ادامه
NEGAR
rcfr2z1hur2fec6tdno.jpeg NEGAR
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ

ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡِ ﺳﺎﺩﻩ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺖ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝِ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻧﺒﺎﻓﯽ ...

**ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺯﯼ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﻧﮑﻨﯽ،ﻣﯽ ﺑﺎﺯﯼ **...

ﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﯼ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ...

ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩِ ﺗﻌﻬﺪ،

ﯾﮏ ﻫﻮﺱِ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ...

ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﻎ ﮐﻨﯽ

ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻤﺎﻧﯽ ...

ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺮﯼ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ...

ﻭ ﭼﻪ ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ...

ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﭘﺮ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ،

ﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﺏِ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ...

ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼﻫﺖ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﺑﭽﺴﺒﯽ،

ﻧﻪ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ...

**ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﮔﭗ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ،

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ **...

ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﯽ ﭼﻮﻥ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯼ

ﺑﺎ ﺭﻭﯾﯽ ﮔﺸﺎﺩﻩ

ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ...
... ادامه
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:52 ·
7
NEGAR
63248913383658451305.jpg NEGAR
خدایا, بسه ........... بسه ............ به بزرگیت قسم مردم!

خدایا چه قدر هر هفته منتظر باشم, تا ببینمش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه قدر برم و نرسم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا ...........

اگه میخواد با کسی دیگه ای بخوابه,اگه چشماش میخواد هر صبح تو چشای کسه دیگه ای باز بشه,

اگه میخواد برای کسی دیگه ای ناز کنه, برای کسه دیگه ای آه آه کنه!!!!!!!!!!

خدااااااااااااااااااااا... نمیخوام

تو رو به خداییت ببرم

همین الان
خدا ....

چه قدر گریه؟؟؟؟؟؟؟؟چه قدر فکر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فکر اینکه شب عروسیش چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا - دیگه بالش زیر سرم ازم گله داره,دیگه چشم هام بام قهرن!!!!!!!!

خدا سرت رو درد نیارم, ولی امشب دعای منو بشنو..........
... ادامه
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:52 ·
5
NEGAR
1381028750_1354049190_rojpix_ir_white_black_photos_7-_5_.jpg NEGAR
یک بار، یک بار،
و فقط یک بار می توان عاشق شد:
عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق...
یک بار، و فقط یک بار.
بار دوم، دیگر خبری از جنس اصل نیست.....
... ادامه
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:50 ·
6
NEGAR
7e2d3e486828cd00515a988ba530db67-425.jpg NEGAR
این قاعده ی بازی است....
اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ...
باختنت حتمی است !!
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:49 ·
6
NEGAR
ba769c3abe076c10c462dd0a701cd23d-425.jpg NEGAR
ناامید شدن بدترین درد روی زمینه

اما بدتر ازاون اینه که درد داشته باشی نتونی به کسی بگی...

اونوقته که کم کم بغضات رسوب میکنه...

بعد خیلی اروم بدون اینکه بفهمی میزنه به قلبت..

اونوقته که قلبت از سنگ میشه... خوبه اونجوری دیگه ادم غصه نمیخوره.
... ادامه
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:49 ·
5
NEGAR
02123687729707101963.jpg NEGAR
چرا ساکت نمیشوی؟

صدای نفس هایت...

در آغوش او از همین راه دور هم آزارم میدهد!!!

آرامتر نفس نفس بزن...

لعنتی...
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:48 ·
5
NEGAR
cigar [AloneBoy.com]5.jpg NEGAR
درد یعنی....

اونیکه دوسش داری بشینه کنارت...

از اونیکه دوسش داره برات بگه...
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:48 ·
6
NEGAR
6dydu9erybuiqwtb5amw.jpg NEGAR
مـ ـیـزنـمـ بــہ פֿــیـابـ ـاט
…! و پـ ــایمـ را بــہ پـ ـیـشــانے اش مـیـ ـڪوبـ ـمـ
مـ ــט لـ ـج ایـ‌ ـט פֿــیـابـ ـانے را ڪـہ از هـ ـیـچ طـ ـرف بــہ
تـ♥ــو

نـمـ ـیرســـב … בر مے آورمـ ـ
... ادامه
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:47 ·
4
NEGAR
vvv.jpg NEGAR
چـقــــدر ســـختــــه منـــطقـــــي فــكر كنــــيوقتــــي ...احــســـاســـاتـــت داره خـــفــت ميـــكنـــه.....
... ادامه
دیدگاه · 1393/01/18 - 19:46 ·
6
NEGAR
NEGAR
اگر تونستی 3بار بگی لره رو لوله راه میره...
اهااااان

حالا برو علی دایی مسخره کن ببین چه حالی داره ((((((((((((:
دیدگاه · 1392/12/7 - 21:57 ·
9
NEGAR
NEGAR
یه بار اومدم یه اسکناسِ پاره بدم به راننده تاکسی
اینقدر استرس داشتم نفهمه گفتم: دست شما درد نکنه،.
همین کنار نگه دارین، من پاره میشم.......
... ادامه
دیدگاه · 1392/12/7 - 21:57 ·
9
NEGAR
NEGAR
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ، ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ:

ﻧﺬﺍﺭ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﻭﺍ ﮐﻨﻢ ﺑﺮ*ﯾﻨﻢ ﺑﻬﺕ!!

ﯾﻌﻨﯽ این بشر ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ

ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪﻥ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ!!
... ادامه
NEGAR
NEGAR
زندگی مجردی یعنی
با مایع ظرفشوئی هم دست و صورتت رو بشوری هم لباساتو ، گاهی هم ظرف ها رو !
دندون رو هنوز امتحان نکردم {-15-}
دیدگاه · 1392/12/5 - 22:29 ·
8
NEGAR
NEGAR
جمع مذکر سالم !

اصن مگه همچین چیزی ممکنه ؟؟ {-15-}
دیدگاه · 1392/12/5 - 22:28 ·
7
NEGAR
NEGAR
آدم ها لالت می کنند...

بعد هی می پرسند...

چرا حرف نمی زنی؟؟!!

این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست...!!
دیدگاه · 1392/12/5 - 20:51 ·
8
NEGAR
NEGAR
وقتی نخواستت...

آروم بکش کنار...

غم انگیز است اگر تو را نخواهد..!

مسخره است اگر نفهمی...!!!

احمقانه است اگر اصرار کنی..!!!!!!
... ادامه
دیدگاه · 1392/12/5 - 20:51 ·
7
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15