همچو باد صبا در دربه درم ،با عشق و جنون همسفرم ،شمع شب بی سحرم از خود نبود خبرم ،رسوای زمانه منم بیگانه منم ، تو ای خدای من شنو نوای من

اطلاعات پروفايل اين کاربر خصوصي است
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
جــای تعجبــ ـــ ندارد کــه گـاهـی ...

نــوشتــه هــایـم غمگیننــد !!

و خــودم غمگیــن تــر از آنهـ ــا

دیگــر حتـ ـی حـوصله جنگیــدن بــا خــاطـراتـ ـم را هــم نـدارم ...

تــوانش را نیــ ـز !!

راستــی !! اگــر همیــن دلخوشـی لعنتـ ـی هــم نبــود ...

دیگــر تنهـ ـایی و خلـوتــ ـــ بــرایــم چــه مفهـومـی داشتــ ــــ ...!!
... ادامه
دیدگاه · 1393/06/19 - 17:59 ·
6
متین (میراثدار مجنون)
3.jpg متین (میراثدار مجنون)
تــــــــو بنویس ...
از دلتنگی ها و عشقت من سکوت میکنم ..........
از دلتنگی هایتــــــ، از دردهایتــــــ ، از حــــرف هایت ...

از هرچه دلتـــــ می گوید !
از
بنویس برایـــــــــم...
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
2.jpg متین (میراثدار مجنون)
شاید به هم باز رسیم…

روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم…

و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی…. شاید …
دیدگاه · 1393/06/19 - 17:58 ·
8
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
ـَﻌﻀـﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﺑـﺎﺭﻭﻥ ﻣـﯽ ﻣـﻮﻧﻦ

ﺍﻭﻟﺶ ﮐـﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻬﺖ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻣﯿﺪﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﯿﺪﻥ

ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮﺵ …

ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺑﺎ ﮔِﻞ ﻭ ﺷﻞ ﯾﮑﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﯿﺮﻥ

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺵ

ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﮔِﻞ ﺑﺸﯽ
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
بـرای داشتنتــــــ تمـام داشتـه هـایم را رو کـردم

دیگـر چـه میخـواستـی؟

تـویـی کـه میگفتـی بـا مـن دنیـا از آن توستــــــ !!!

حـال کـه شـدی همـه دنیـایـم ...

دنیـایتــــــ را تنگـــــ کـردم ؟!!!
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
1.jpg متین (میراثدار مجنون)
باشــی یــا نباشــی ..
ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و
آن شب کجــــا؟!
دیدگاه · 1393/06/19 - 17:56 ·
7
متین (میراثدار مجنون)
11.jpg متین (میراثدار مجنون)
هر جا که می خوانم خواستن توانستن است

آتش می گیرم یعنی اون نخواست که نشد
دیدگاه · 1393/06/19 - 17:53 ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
وقتی سرت رو روی شونه های کسی میگذاری که دوستش داری

بزرگترین آرامش دنیا رو توی خودت احساس میکنی و

وقتی کسی که دوستش داری سرش رو روی شانه هات میگذاره

احساس میکنی قوی ترین موجود جهانی
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
دوستان سلام به روی ماهتون ؟ چگونه اید ؟؟؟؟؟؟؟؟!
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
ز ایـــران و از ترک و از تازیـــان

نژادی پدیـــد آید اندر میــــــان

نه دهـقـان ، نه تـرک و نه تـازی بود

ســخن ها بـــه کـــردار بازی بود

هـمـه گـنـج ها زیر دامـان نهـنـد

بکوشـند و کوشش به دشـمن دهـنـد

به گـیـتـی کـسـی را نـمانـــد وفــــــا

روان و زبـــانـهـا شــود پــر جــفـا

بــریــزنــد خــون از پــی خواســتـه

شـــــود روزگــــار بــد آراســتـــه

زیــان کســان از پـی سـود خـویـش

بجـویـنـد و دیــن انـدر آرنـد پـیـش
... ادامه
دیدگاه · 1393/06/9 - 19:20 در دوستها ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
معرفت درگرانيست به هرکس ندهند

پرطاوس گران است به کرکس ندهند
دیدگاه · 1393/06/9 - 19:16 ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
از دوست به دل رسیده خنجر چون جان به ودیعتش بدارم

گر دور رسد به روز آخر این تحفه یقین بدو سپارم
دیدگاه · 1393/06/9 - 19:14 ·
6
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
دوستان سلام
خوبین همگی ؟!
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
بازم کسی نیست اطلاع رسانی کنید بچه ها
دیدگاه · 1393/05/30 - 20:29 ·
4
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
تبریز به عنوان شهر اولین‌ها، شهر بدون گدا،شهر زیرگذرها و روگذرها، امن‌ترین شهر ایران، سالم‌ترین شهر ایران، مهد سرمایه‌گذاری ایران، دومین شهر صنعتی ایران، دومین شهر دانشگاهی ایران، دومین شهر بلندمرتبه‌ساز ایران، دومین قطب علوم پزشکی ایران، دومین شهر در جذب گردشگر سلامت در ایران، شهر شکلاتی ایران، قطب خودروسازی ایران،قطب قطعه‌سازی ایران، قطب تولید موتور دیزل خاورمیانه و یکی از مهم‌ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران شناخته می‌شود.
... ادامه
دیدگاه · 1393/05/30 - 18:45 ·
4
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر با ۲۳۷٫۴۵ کیلومتر مربع مساحت، سومین شهر بزرگ کشور پس از تهران و مشهد، بزرگ‌ترین شهر منطقهٔ شمال‌غرب ایران و مناطق آذری‌نشین و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود.
... ادامه
دیدگاه · 1393/05/30 - 18:42 ·
5
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
انسان نمي تواند به گونه اي مستقيم حوادث زندگي

خودش را انتخاب كند، ولي مي تواند افكار خود را

انتخاب كند و با اين عمل به طور غير مستقيم، شكل

حوادث زندگي خود را تعيين نمايد.
... ادامه
دیدگاه · 1393/05/30 - 18:20 ·
4
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
یه روزی یه جایی یه وقتی ...


آره منتظر می مونم


خدایا


تا...


خودت بهتر میدونی
دیدگاه · 1393/05/30 - 18:19 ·
4
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
راست می گویند!

مرد که گریه نمی کند...!

گاهی، در میان لحظه های پر از درد،

فقط،

سکوت می کند،
می شکند
و می میرد !
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه مندی

و چقدر در زندگی برایش ارزش قائلی...

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

او دیگر صدایت را نخواهد شنید!
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
خدا در مکان های دور از انتظاربه دست افرادی دور از انتظارو در مواقعی تصور ناپذیرمعجزات خود را به انجام می رساند.برای آن مهربانِ توانا ، غیرممکن وجود ندارد ...همیشه ، همیشه و همیشه امیدی هست ...
... ادامه
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
چشم های تو شفافترین برکه هاست

اما قامت من شاید آنقدر بلند که توی چشم های تو جا نمی شود

باید برای عاشقی هایم دریا می جستم
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
بعضیا مثله این دیوار های تازه رنگ شده می مونن

پشتت هستن ولی نمی شه بهشون تکیه کرد

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو به گند کشیدی
متین (میراثدار مجنون)
متین (میراثدار مجنون)
جالبه
از شب تا الان یه کاربر؟!!!!
متین (میراثدار مجنون)
1515.jpg متین (میراثدار مجنون)
چه لذتی داره اینکه یه وقتایی

چشماتو ببندی و بگی:

هر چه بادا باد ! بیخیال...
صفحات: 6 7 8 9 10