خنده بازار

گروه عمومی · 69 کاربر · 3264 پست
ıllı YAŁĐA ıllı
Screenshot_20191031_000508_com.instagram.android.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20191114_164657_177.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
{-7-}
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20191022_215319_400.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
ıllı YAŁĐA ıllı
Screenshot_20191107_092535_com.instagram.android.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
{-7-} حواست باشه رضا
ıllı YAŁĐA ıllı
Screenshot_20191103_070417_com.instagram.android.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
نباشیم{-7-}
ıllı YAŁĐA ıllı
Screenshot_20191107_092529_com.instagram.android.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
{-33-}
ıllı YAŁĐA ıllı
Screenshot_20191111_102346_com.instagram.android.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20180126_030248.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
شانس نداریم :| {-64-}

bamdad رضا
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20170313_010054.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
bamdad
photo_2017-03-17_20-02-14.jpg bamdad
{-11-}
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20170123_185006.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
{-77-}
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20161118_205142.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
{-33-} یاد ایمان افتادم {-32-}
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20161230_230456.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
{-26-}
ıllı YAŁĐA ıllı
115039_739.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
... ادامه
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20161023_010555.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
رضا صدامو داری ؟؟؟ {-64-}
bamdad
bamdad
طرف برادرشو نصیحت می کرد می گفت بعد از ازدواج اقتدار داشته باش مثل من.
دیشب به زنم گفتم من ساعت 11 آب گرم می خوام.
اونم رأس ساعت 11 آب گرم رو آماده کرد. داداشش گفت حالا اون موقع آب گرم می خواستی چیکار؟

گفت چون نمی تونم با آب سرد ظرف بشورم، پوستم حساسه خب

{-15-}{-15-}

{-18-}{-18-}
bamdad
bamdad
دوتا خانم با هم ۱۵سال زندان بودن
حکم آزادی یکیشون اومد
موقعی که داشت وسایلاشو جمع میکرد رو به دوستش کرد و گفت:

اقدس حالا بقیشو اومدی بیرون برات تعریف میکنم
{-15-}
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20160511_235034.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
:|
bamdad
photo_2016-05-26_17-16-49.jpg bamdad
{-15-}
bamdad
photo_2016-05-25_20-16-25.jpg bamdad
خوب موقعی زده تو روش!
{-33-}
bamdad
photo_2016-05-24_17-31-23.jpg bamdad
{-15-}
bamdad
photo_2016-05-19_17-48-16.jpg bamdad
ساخت عینک ضد پیاز توسط جوان ایرانی
{-7-}
bamdad
photo_2016-05-10_17-47-34.jpg bamdad
{-7-}
bamdad
photo_2016-05-10_17-44-20.jpg bamdad
{-15-}
bamdad
photo_2016-05-10_17-44-01.jpg bamdad
هنوز جا داشت محکم تر ببندیا
:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15