Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 209

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nemidona/domains/nemidoonam.com/public_html/system/classes/class_post.php on line 210
mahnaz - شبکه اجتماعی نمیدونم

 


من یک دختـــــــر ایــــرانیــــــــم ... بــــــــدان ... "حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــــوای" دیگری برود ... ... تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد ... روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده و احســـــاس نام گرفته شده است ... ارزان نمی فروشمش...

مشخصات

موارد دیگر
0$D->usr->favs) ) { ?>
MahnaZ (آفلاين)
3024 پست
9935 ديدگاه
14471 امتياز
شاد و سرحال
1365-01-16
f - مجرد
اسلام
گیلان
لیسانس
نمی کشم

دنبال‌کنندگان

(156 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

حس من


برچسب ‌های کاربردی

چت روم نمیدونم
برای ورور به چت روم نمیدونم
کلیک کنید
MahnaZ
87043041571337504965.jpg MahnaZ
: خوب هر چي ملا يادت داده رو ول کن فقط يک وجود داره اونم

و السلام .هر ديگه اي هم نوعي . اگر رو

يک رو مي دزدي رو از داشتن مي دزدي .وقتي

مي گويي کسي رو از دانستن مي دزدي وقتي

مي کني رو از مي دزدي. مي فهمي؟

-
... ادامه
MahnaZ
51869bde8b9d.jpg MahnaZ
اینجاست ...

که را نمیشود به هیچ کس کرد ...
... ادامه
MahnaZ
zimg_020_21.jpg MahnaZ
MahnaZ
06697392516015316991.gif MahnaZ
چقدر این های بی دلیل

خوب است

مثل همین بی سوال

که هی ...

" "
MahnaZ
3a6reazvpbi1fatecv7.jpg MahnaZ
MahnaZ
mvysvxl307gj55f1ysl.jpg MahnaZ
در نوبتی دوباره را مرور کن

از به هر بهانه ی ممکن کن...

گیرم تمام تو شد، بگـــرد

یک تازه و یک جور کن...

" "
ıllı YAŁĐA ıllı
2013-10-31_donbaler_1383165322553499_orig.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
دیدگاه · 1392/09/23 - 17:51 ·
6
اين ارسال را بازنشر کرده است.
MahnaZ
216369_9qaykz0l.gif MahnaZ


دنیای ی درونم را که تنها از تو پیداست،

با مهربان خود، کن

تا و را به زیبایی احساس کنم…
شبتون آرووم
... ادامه
مائده
379269_4EAfO7cr.jpg مائده
امشب آمده ام قدری از این دوری بکاهم .
امشب دوباره آمده ام ...
آمده ام برای دیدنت ،
برای بوئیدنت ،
برای شنیدنت ...
برای عرض ارادت ...
فقط نگو که سرم را بلند کنم ...
فقط نگو بروم ...
فقط نگو نمیشود ...
فقط نگو نمیتوانم ...
قابلم بدان !
امانم ده !
که :
من لی غیرک...
... ادامه
اين ارسال را بازنشر کرده است.
Noosha
images (3).jpg Noosha
ﺧﺪاﯾﺎ...
.
.
اﻧﺪﻛﯽ ﻧﻔﻬﻤﯽ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ،........
.
.
ﻛﻪ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻛﻨﯿﻢ ...!
ﻣُﺮدﯾﻢ از ﺑﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ
و ﺑﻪ روی ﺧﻮدﻣﻮن ﻧﯿﺎوردﯾﻢ....!!!!!
... ادامه
اين ارسال را بازنشر کرده است.
ıllı YAŁĐA ıllı
2d624673075bbc204b0bf0e6608ba742.jpeg ıllı YAŁĐA ıllı
اين ارسال را بازنشر کرده است.
shaghayegh(پارتی_السلطنه)
mmexport1386141190600.jpg shaghayegh(پارتی_السلطنه)
{-60-}
اين ارسال را بازنشر کرده است.
مائده
images.jpg مائده
کجاست خیال های رنگ رنگی ام؟
پشت کدامین لحظه از زمان گم کردم دنیای ساده ی کودکی ام را؟
کجاست ردپای خاطرات شیرین من بر ذهن تاریک زمان؟
من خویشتن را گم کرده ام....
کسی مرا در لابلای لحظه ای از زمان ندیده است؟
کجاست خنده های از ته دلم؟
من گم شده ام یا زمان ایستاده است؟
کجای زندگی ایستاده ام که روح سرگردانم
در دست های لرزان خیال می لغزد
کجای زندگی ایستاده ام ؟
که راه پس و پیش را نمی دانم؟
احساس غریبی دارم.... احساس خط خوردن...
احساس گم شدن و محو شدن... خدایا... نگاهم کن...
دست های خالی ام را ببین...
لرزش نگاهم را که دلواپسی در آن موج می زند، را نظاره کن...
خدایا... راهم را نمی یابم...
چشم هایم را روشنی ده تا ببینم و احساس کنم...
... ادامه
اين ارسال را بازنشر کرده است.
مائده
images.jpg مائده
همه چیز مه گرقته است ...
تا کجا باید بروم تا مسیرم را پیدا کنم ...
اين ارسال را بازنشر کرده است.
صوفياجون
125571688413.jpg صوفياجون
2 دیدگاه · 1392/09/18 - 00:49 در Art ·
6
اين ارسال را بازنشر کرده است.
bamdad
bamdad
خدای من...

تو را گرم دیدمو در سرد ترین لحظات به سراغت آمدم...

تو را بخشنده دیدم و گناهکار آمدم...

تو مرا چگونه دیده ای که وفادار مانده ای؟.....
... ادامه
اين ارسال را بازنشر کرده است.
bamdad
0.282257001311085471_parsnaz_ir.jpg bamdad
امپراتوری سرخ...
اين ارسال را بازنشر کرده است.
Morteza
f8rbXozLiIRkPKAGhTx8lg.jpg Morteza
اين ارسال را بازنشر کرده است.
ıllı YAŁĐA ıllı
f78fbff1e2a1a42f5f8a44a837fc7fef.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
اين ارسال را بازنشر کرده است.
ıllı YAŁĐA ıllı
f9a20c41e5994a2d4279d18a835ef3b0.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
اين ارسال را بازنشر کرده است.
Mohammad
05.jpg Mohammad
کاروانیم ای رفیقان خانه سازی بهر چیست
اين ارسال را بازنشر کرده است.
Noosha
a6c8eb2733a5c0454addd7a51cfa27be-425 Noosha
دنیا پر از تباهی است !
نه به خاطر وجود آدم های بد !
بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب . . . !
اين ارسال را بازنشر کرده است.
MahnaZ
Screenshot 2013-12-03 01.05.28.png MahnaZ
ایها الناس کجااااااایید؟؟ {-109-}چرا کسی سایت نیست؟؟ {-60-}
همیشه این موقع روز شلوغ بودا حالا که من مشکل دارم همه خوابن {-169-}
بابا چقد بگم دارید میاید سایت حجابتونو رعایت کنید {-187-}
این سیستم من حساسه غیرتی میشه {-138-}
نوشته ها و عکسای مورد دار به گروه خونی سیستم من نمیخوره {-282-}{-7-}

ولی جدی جدی من الان 3 روزه نمیتونم بیام {-152-}
مسئولین پاسخگو باشند {-57-}
رضا باز امروز بم اخطار داد من عکس گرفتم {-170-}
خلاصه دوستان اگه باز نتونستم بیام و مشکلم حل نشد از همین تریبون از شما خداحافظی میکنم{-190-}
بالاخره ی روزی هممون باید بریم {-308-}
خوشحالم که تو اوج دارم خداحافظی میکنم {-124-}{-64-}
shaghayegh(پارتی_السلطنه)
shaghayegh(پارتی_السلطنه)
سلامتی پسری که به دوست دخترش دست نزد و گفت شاید مال من نباشه..................(ج4 ص 216داستانهای تخیلی-برگرفته از کتاب انسانهایی که هیچگاه وجود نداشتند!){-7-}{-54-}{-7-}
اين ارسال را بازنشر کرده است.
Sadaf
Sadaf
آزادی فقط لخت گشتن در خیابان نیست!
آزادی راحتی گشت و گذار با دوست پسر و دختر نیست!!
آزادی یعنی تو کافر هستی ولی به دین من احترام میگذاری!
آزادی یعنی تو مسیحی هستی ولی محرم از دم هیئت مسلمونا که گذشتی صدای ضبط را کم میکنی!
آزادی یعنی یکی در خیابان با حجاب بود تو تمسخرش نمیکنی!
آزادی یعنی دو برادر یکی در اتاقش عکس شاه و دیگری در اتاق عکس خمینی!
آزادی یعنی من پیکم را پر میکنم تو نمازت را سر وقت میخوانی!

آزادي يعني ما به افكار، عقايد، دين، نژاد، منش زندگي و... هم احترام بگذاريم.{-35-}
اين ارسال را بازنشر کرده است.
صفحات: 4 5 6 7 8