کسی چه میداند امروز چند بار فرو ریختم از دیدن کسی که تنها لباسش شبیه تو بود.../

مشخصات

موارد دیگر
0$D->usr->favs) ) { ?>
setareh 22 (آفلاين)
102 پست
45 ديدگاه
198 امتياز
بی حوصله
1371-05-25
f - متاهل
فوق لیسانس
دانشجو
نمی کشم

دنبال‌کنندگان

(19 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

حس من


برچسب ‌های کاربردی

چت روم نمیدونم
برای ورور به چت روم نمیدونم
کلیک کنید
setareh 22
image.jpg setareh 22
.....
دیدگاه · 1393/11/23 - 11:00 ·
1
setareh 22
setareh 22
ﮔــــﺮﻭﻥ ﺑـﺎﺵ ! ﺑـﺬﺍﺭ ﺑـﻬـﺎﺕ ﻭ ﭘـﺮﺩﺍﺧـﺖ ﮐـﻨـﻦ. . .
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺩﻣـﺎ ﭼـﯿـﺰﺍﯼ ﻣـﻔـﺖ ﺭﻭ ﻣـﻔـﺖ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﻣـﯿـﺪﻥ ....!!!!!
... ادامه
setareh 22
setareh 22
بـه هـــم نمـی رســیـم...!
امّــا.....
بهــتـریــن غــریـبه ات مــیمـانــم
کـه تــو را هــمیشـه دوســـت خــواهــد داشــت ......
مـــن و تــو ، "مــا" كه نشــــدیــم هـیــچ;
مــن نـیمــی از خــــودم را هــم باختـــم . . .
... ادامه
دیدگاه · 1393/11/23 - 10:45 ·
2
setareh 22
setareh 22
ﻣﺮﮔﺒﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺟﺪﺍﻝ ، ﺟﺪﺍﻝ ﻣﯿﺎﻥ “ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ” ﻭ “ ﻏﺮﻭﺭ” ﺍﺳﺖ !
ﻭﻗﺘﯽ “ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ” ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، ﺍﻣﺎ …
“ ﻏﺮﻭﺭﺕ” ﺩﯾﮕﺮ ، ﻧﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺷﻮﯼ …
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ !
ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺯﺧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﻟﻌﻨﺘﯽ...
... ادامه
دیدگاه · 1393/11/23 - 10:38 ·
1
setareh 22
setareh 22
دکتر شریعتی
چگونه میتوان کسی را دوست داشت و به آغوشش نکشید؟
اغوش کشیدن کسی ک دوستش داری حلال وحرام و گناه ندارد..
این معجزه ی طبیعت است..
هرزگی به دلهاییست که برای همه اند..
هرزگی به نگاهیست ک میچرخد
به انگشتیست که برای همه اشاره دارد...
... ادامه
دیدگاه · 1393/11/23 - 10:37 ·
1
setareh 22
setareh 22
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻏﺮﻭﺭﺷﺎﻥ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ِ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﭘُﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻭ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﻩ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ...و
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ِ " ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ " ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﯼ. .
... ادامه
دیدگاه · 1393/11/23 - 10:33 ·
1
setareh 22
image.jpg setareh 22
دلــــــــم هــــوس یـــــک دوســـت کـــــــــــرده... یـــــــــــک رفیــــــــــقِ شـــــش دانــــــــــگ ... یـــــــــــــــک آرامِ دل ... کســــی کــــه امتحــــــــانــش را در رفــــاقـــت پـــس داده ... و دیــــــــگر محــــک زدنــــی در کـــار نـــبـــاشد ... رفیــــــــــقی کــــه مــــــــــن نـــگــــــــــــــویـــم و او بــــــشنود ... بخـــــــــندم و حـجــــم خستگی را در خنـــــــــــــده ام بـــبیـــند ... رفیقــــــــی که بگـــویـــــــم بــــرو ، بمــــــــــــــاند و آرامــــــم کــــند ... همـــــان رفیقــــــــــیکه بــــایـــد باشـــــد و نیـــــــست ...
... ادامه
setareh 22
setareh 22
خطایت هر چه بود آدم...
به جرم سیب دزدیدن تو را از خویش پر دادند..!!
ولی آدم نکن باور؛
تو را با چیدن یک سیب پر دادند؟!
خطایت عشق حوا بود...
گمانم عاشقش بودی!
به چشمت عشق را دیدی...
برای خاطر حوا تو آن شب سیب میچیدی؟!
چه رازی پشت این سیب است؟!
که ما را در به در کردی،
از آن ماوای روحانی
به این دنیای ظلمانی...
من از ابهام میترسم، 
من از تکرار این فرجام میترسم...
چنان گنگ است این قصه،
چنان تاریک و پنهان است
که از ترس سقوطی تلخ...
من از بوییدن یک سیب بدهنگام میترسم!!
... ادامه
دیدگاه · 1393/11/23 - 10:25 ·
1
setareh 22
image.jpg setareh 22
....
دیدگاه · 1393/08/6 - 14:27 ·
3
setareh 22
setareh 22
تویی که الان دلت واسه یه بی معرفت تنگه ...
تویی که میخوای بهش زنگ بزنی ولی غرورت نمیذاره...
تویی که بغضتو قورت میدی که یه وقت گریه نکنی ...
تویی که هر آهنگی گوش میدی یاد یه نفر میفتی...
تویی که تا میای یه کاری کنی میگی : بیخیال...
تویی که واسه خودت آواز میخونی....
تویی که این روزا توی دنیای مجازی غرق شدی...
تویی که حتی توی دنیای مجازی هم خودتو گم کردی...
تویی که نمیدونی چه ریختی خودتو خالی کن...
به ســـــلامتی تـــــو...
... ادامه
دیدگاه · 1393/08/1 - 16:54 ·
3
setareh 22
image.jpg setareh 22
زیباترین یادداشت روی در یخچال:

قهر بسه وقتی اومدم خونه بغلم کن کثافتت
دیدگاه · 1393/08/1 - 16:42 ·
3
setareh 22
setareh 22
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .
ﺑﻪ ﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺱ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻭ ﻣﯿﺎﺭﻡ
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﭘﻮﻟﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ .
ﻫﯿﭽﯽ ﻃﺮﻑ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭﻣﻮﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﺪ
ﺩﻓﻨﺶ ﮐﻦ . ﻓﻘﻂ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﺑﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﺎﻣﻄﻤﻌﻦ
ﺑﺸﻢ ﮐﺸﺘﯿﺶ |:
ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺷﺪﻧﺎ
ﯾﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ مریض تر ﺑﻮﺩ!!!
... ادامه
setareh 22
image.jpg setareh 22
آدمی غــرورش را خیلی زیاد

شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش،

غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد

چه قدر دوستت دارد
... ادامه
setareh 22
setareh 22
از دست این شاعراچیکارکنیم!!
شاعرمیگه: برخیز و مخور غم جهان گذران
تا پامیشم میگه:
بنشین و دمی به شادمانی گذران!!!
خدا شاهده الان نیم خیز موندم تا بیت بعدی تکلیفم روشن شه!!!
... ادامه
setareh 22
image.jpg setareh 22
بفهم.....
وقتی بهت گیر میدم ...ازت جواب میخوام...
حسودی و گیر دادنام کلافت کرده ....فک نکن زیادی بدبینم!!!
خوشحال باش!
چون عاشقتم .دارم واسه داشتنت میجنگم....
اما وای به حال اون روزی که...ساکت شم
اوج گیر دادنم بشه یه کلمه:
اوکی هر جور راحتي
... ادامه
دیدگاه · 1393/07/19 - 14:52 ·
3
setareh 22
image.jpg setareh 22
خدايا:هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام رانگیر. هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر. هنگامی که مقامم دادی، تواضعم رانگیر. انگاه که تواضعم دادی ، عزتم رانگیر. وقتی قدرتم دادی ، عفوم رانگیر . هنگامی تندرستی ام دادی، ایمانم رانگیر . و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن، آمين...
... ادامه
setareh 22
setareh 22
گاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـرنمياد...
دیدگاه · 1393/07/18 - 17:12 ·
3
setareh 22
setareh 22
من یه اخلاق خیلی خوبی دارم و اونم اینه که هیچوقت نظرمُ به کسی تحمیل نمیکنم
ولی کسی که نظرش با من متفاوته خره …
تموم شد و رفت...!
دیدگاه · 1393/07/11 - 11:58 ·
5
setareh 22
image.jpg setareh 22
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ يا از ما؟!
دیدگاه · 1393/07/7 - 12:42 ·
4
setareh 22
image.jpg setareh 22
در ذهـن زنانه ی من ، مرد یعنی تکیه گـاهی امـن.
یعنی بوسه ای از روی دوست داشتن ، بدون اندکی شَرم.
در ذهن زنانه ی مـن…
مــرد یعنی کوه بودن
پر از سخـاوت بودن
پر از حیای مـردانه.
در کنارِ ایـن ابـهت ، لوس شدن های کودکـانه.
در ذهـن زنانه ی خوش بین من
مـرد یعنی دوست می دارمـت
تو هـر لـحظه بـا منـی.
تو ” مـــردی “….
مـن بی تو بــا تمام آفرینش بیگـانه ام .
... ادامه
دیدگاه · 1393/07/7 - 12:37 ·
4
setareh 22
image.jpg setareh 22
...
❥ آغـاز ِ دیـوانــگـی اسـت
ایـن گـونـه کـه مـن مـیـخواهـَم
هـر نـفـس
بـوسـیـدن ِ چـشـم هـایــَت را ❣
setareh 22
image.jpg setareh 22
ﭞ دارم دستَـــم را بگیـــــری و

زمـــزمــــــہ ڪـــــنی ●

●ڪـــہ ﭞ ᓘوابـــہــای نا آرام تــــو.. ►
چیزی بیــــش از نگرانـــــی ـــہـــای زنانــــہ ﭞ... ►

دستـــﭞ را بگیـــــــــرم و ِ گوشـــﭞ زمزمــہ ڪـنم ●
● ڪـــہ پُـــشــﭞ نگرانــــی های زنانــــہ ی مــסּْ ►

مَـــردی ایستــــاده ڪـــہ دیوانـــــہ وار دوستــــــــش دارم....►
... ادامه
دیدگاه · 1393/07/6 - 17:31 ·
5
setareh 22
setareh 22
پشت ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﯾﻢ؟؟؟
ﮔﻔﺖ : ﺷﺮﻁ ﭼﯽ؟؟؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺎﯼ ﻭ ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻫﺮﮐﯽ ﺑﺎﺧﺖ ...
ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﯽ ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯾﻢ !!!
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻡ ...
ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ |: |: 170ﺗﺎ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ،
سپر به سپر ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ
ﺍﻵﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﯽ ﮔﺎﺯ ميده!!!{-31-}
دیدگاه · 1393/07/6 - 17:17 ·
5
setareh 22
image.jpg setareh 22
گاهی باید " بگذری " و "بگذاری " و " بروی " ….
وقتی می مانی و می کنی ،
از خودت یک می سازی !!!
دیدگاه · 1393/07/5 - 17:05 ·
4
setareh 22
setareh 22
گاهی تند میشود

و گاهی عاشقانه میگوید..

مـــــــــــــرد است دیگر..

آسمان

و ...

چه میدانی از بغض گلو گیر کرده یک مـــــــــــــرد ...؟

تو چه میدانی که چشمانت او شده...؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد و بالشش...؟

مـــــــــــــرد را فقط مـــــــــــــرد میفهمد و مـــــــــــــرد ....
دیدگاه · 1393/07/5 - 16:58 ·
3
صفحات: 1 2 3 4 5