یکم شلوغ

مشخصات

موارد دیگر
0$D->usr->favs) ) { ?>
حامد دراگون (آفلاين)
49 پست
15 ديدگاه
88.5 امتياز
شاد و سرحال
1372-06-05
m - مجرد
اسلام
آذربایجان شرقی
لیسانس
سیستم صوتی
وزن: 65 - قد: 175
معاف
نمی کشم
سیستم ,ماشین خوابیده

دنبال‌کنندگان

(21 کاربر)

آخرین بازدید کنندگان

حس من


برچسب ‌های شخصی

حامد دراگون
حامد دراگون
رضا . : امروز روزمدیر هست تقدیم به مدیر گروپ از طرف خودم
هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
, . - . - , _ ,
) ` - . .> ' `(
/ `
|
حامد دراگون
حامد دراگون
هيچ چيز گران تر از اشك يك دختر نيست
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

يه قطرش كه بريزه اول خط چشم loreal بعد ريمل dior بعد كه مياد پايين با رژگونه ي D&G مخلوط ميشه وبعد رژ لب max factor رو خراب ميكنه.
يني حداقل 170هزار تومن تموم ميشه براش.
نكن برادره من...
اشكشو در نيار جون مادرت...
گناه داره به خدااااااا(
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/11 - 01:52 ·
3
حامد دراگون
1c777f7c97c540e301a93d36589e47b97da71bd781c3c92a995669717d186d9a.jpg حامد دراگون
{-33-}
دیدگاه · 1393/10/11 - 01:52 ·
4
حامد دراگون
حامد دراگون
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
‏(ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ‏)
ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺩﺭﺑﯿﻦ ﺍﻥ
ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﻟﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺷﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺦ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺦ
ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﺴﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ !
ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ؟
ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻩ !
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﮐﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻭ ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﮐﺮﺩ
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ
ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
ﻣﺮﺩ ﺷﺪﯾﺪن ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ !
ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﻗﺸﻨﮕﯽ !
ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷویم
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/11 - 01:49 ·
4
حامد دراگون
حامد دراگون
ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﭘﻮﺯﺵ
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ !
ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻣﺸﻢ !
.
.
.
.
ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ دخترای گروه رﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪﻡ!
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ، ﻭﻟﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻬﺶ
ﺑﮕﻢ !
ﺍﻭﻧﻘﺪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺟﻮﻧﻤﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺪﻡ !
ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ !
ﻭﻟﯽ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ !
ﺍﻻﻧﻢ ﺻﺒﺮﻡ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪﻩ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﮕﻢ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪﺵ !!!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﺑﺸﻪ،
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺸﻪ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ دخترای گروه
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ شوق دارن میخونن.....
اخییییییییی....

ﺧﺨﺨﺨﺨﺨﺨﺦ{-58-}{-12-}{-25-}
حامد دراگون
حامد دراگون
گروه خونی شما چیه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
جذاب...........................A+
خود پسند......................A_
حساس.........................B+
مهربون.........................B_
دوست داشتنی. ..............O+
با حال..........................O_
زیبا..........................AB+
ساده.........................AB_
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/10 - 02:08 ·
2
حامد دراگون
حامد دراگون
آقایون وقتی یه خانم بهشون میگه سردمه به سه دسته تقسیم میشن

1- زرنگایی که بلافاصله خانم رو بغل ميكنند!
2- جنتلمنهايي که بلافاصله ژاکتشونو درميارن میدن به خانم !
3- و دسته سوم احمقهايي هستند كه خودشون به سه دسته تقسیم میشن :

بيشعورهايي که میگن: منم سردمه
نفهمايي که میگن: هیچم سرد نیست
گاوهایی که میگن: وایسا برسیم خونه کتتو میدم.
... ادامه
حامد دراگون
حامد دراگون
آقایون وقتی یه خانم بهشون میگه سردمه به سه دسته تقسیم میشن

1- زرنگایی که بلافاصله خانم رو بغل ميكنند!
2- جنتلمنهايي که بلافاصله ژاکتشونو درميارن میدن به خانم !
3- و دسته سوم احمقهايي هستند كه خودشون به سه دسته تقسیم میشن :

بيشعورهايي که میگن: منم سردمه
نفهمايي که میگن: هیچم سرد نیست
گاوهایی که میگن: وایسا برسیم خونه کتتو میدم.
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/10 - 02:06 ·
2
حامد دراگون
حامد دراگون
بچّه لُرِ از باباش ميپرسه ؛
بابا ' چرا فقط براى ما جُك ميسازن !؟!
باباش ميگه ؛ اون قابلمه رو بده تا بهـت بگم !
قابلمه رو ميگيره ' بعد ميزنه ته قابلمه = تَق تَق تَق !!! بچّهِ داد ميزنه كيه !؟
باباش ميگه ؛ فهـميدى چرا !؟ حالا اين قابلمه رو بگير تا من برم درو باز كنم !!! :|
حامد دراگون
حامد دراگون
بچه ها بچه ها...
‏​؛ 
دیدگاه · 1393/10/10 - 02:04 ·
2
حامد دراگون
حامد دراگون
مدیر گل است
مدیر گل است
مدیر گل است
مدیر گل است
مدیر گل است
مدیر گل است
مدیر گل است
مدیر گل است
اینو بفرس برای یه گروه دیگه مدیر گروه برات یه کارت شارژ 2تومنی میفرسته منم باورم نشد (hee)
ً: تقدیم به مدیر گروه از طرف خودم
هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد
, . - . - , _ ,
) ` - . .> ' `(
/ `
|
... ادامه
حامد دراگون
حامد دراگون
اگر آرمین زارعی مجوز بگیره !!
چه چادر خوش رنگی، چه مقننعه ای داری...
چه خواستگار خوبی چه آرامشی داری
وقتی برادر آرمینی نیست که به تو فکر کنه
روزی 3 بار زنگ بزنه تو رو واسه نماز بیدارت بکنه
راستی شنیدم دیگه از ما خسته شدی
به خواستگار دیگه ای بله دادی
به شوهر جدیدت مبارک باشه
اصلا مگه میشه اعتقادات شما بد باشه
میگن نمازت قضا نمیشه خب خدا رو شکر
یکیم پیدا شد و دل شما رو برد
منم که واسه ازدواج با تو نا امیدم
تا جایی که یادمه هی نذری واست میپزیدم
بزار حالا که داری ازدواج میکنی راحت
بی لیاقت گفتی تا مکه و مدینه باهاتم ولی دیدی طاقت
نیاوردی و یکی دیگر و جای من آوردی
و خیلی راحت توی مسجد آبروی منو بردی...
یه روزی فقط ازدواج دایم با تو بود تو مغزم
ولی حالا دیگه تموم شد به قران قسم
همرو صیغه میکردمو پا شدی رو دستم
خدایی آیت الکرسی میخوندی تو اصلا؟!
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/8 - 17:07 در دوستها ·
4
حامد دراگون
b1f3b16054570c77763a3290b4cec8ebc2642f7ceb78ff9d4008c64b6b1d8ccd.jpg حامد دراگون
bebin ki marde!!!!
دیدگاه · 1393/10/8 - 17:06 ·
2
حامد دراگون
حامد دراگون
متني بسيار زیبا
از مرحوم "حسین پناهی"

آري از پشت كوه آمده ام
چه ميدانستم اينور كوه بايد
براي ثروت ، حرام خورد
براي عشق ، خيانت كرد
براي خوب ديده شدن.، ديگري را بد نشان داد
وبراي به عرش رسيدن ، بايد ديگري را به فرش كشاند.....
وقتي هم با تمام سادگي دليلش را ميپرسم ، ميگويند:
"از پشت كوه آمده!"....
ترجيح ميدهم به پشت كوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد تا اينكه اينور كوه باشم و گرگ!
... ادامه
حامد دراگون
حامد دراگون
یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه:

اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26
باشد
آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
Knowledge=دانش
K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

عشق چطور؟؟؟
Love=عشق
L+o+v+e=12+15+22+5= 54%

خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
اما نه...!!!
پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
پول
Money=پول
M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%

اینها کافی نیستند؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
...
...
...
...
...
نگرش...!!!
Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

آری...
اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان، گروه و عشقمان عوض کنیم، زندکی 100% عوض خواهد شد...
نگرش، همه چیز را عوض میکند
نگاهت را تغییر بده و چشمانت را بشور؛
همه چیز عوض میشود
... ادامه
حامد دراگون
حامد دراگون
ﺑﺎﻧﻮ . . .ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎﯼِ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪﮐﻪ ﻏﻢِ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻥ . . .ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯِ استﻣﺮﺩِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻥ . . !.ﺗﻮ ﺭﺍ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑِ ﻣﺮﺩﻡ . !.ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺖ . . .لایق تو کسی نیست جز آنکسی که تو را انتخاب میکند نه امتحان...تو را نگاه کند نه اینکه ببیند...تو را حس کند نه اینکه لمست کند...تو را بسازد نه اینکه بسوزاند...تو را بیاراید نه اینکه بیازارد...تو را بخنداند نه اینکه برنجاند...تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد.ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ... ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ... ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ...ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ !ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ …“ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ"!!!!!.
... ادامه
دیدگاه · 1393/10/8 - 17:03 ·
2
حامد دراگون
حامد دراگون
salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam azizan barkhi moshkelat nemizasht biam too enshalah online misham.dosetoon daram
حامد دراگون
حامد دراگون
yelllllllllllooooooooooooooow ashnayan mohtaram?
حامد دراگون
حامد دراگون
این واسه دهه ی شصتی اا: اعتراف یک دهه شصتی : بچه که بودم یه بار با آجر زدم تو سر یکی از بچه های اقوام , تا ببینم دورسرش از اون ستاره ها و پرنده ها می چرخه یا نه !!{-9-}
حامد دراگون
حامد دراگون
غمگـــینم.......مـانند پدری که بـه او سـبد کـالا تعـلق نگرفـته است...^_^
حامد دراگون
حامد دراگون
من چشمم به دوربین مداربسته های مغازه ها می افته ناخوداگاه حرکاتم مشکوک میشه.شما چی؟ دیدگاه بدین؟
دیدگاه · 1392/12/13 - 00:02 ·
4
حامد دراگون
حامد دراگون
یه مگسه تو خونه مون هست انقد نکشتیمش پیر شده.......دیگه نمی تونه پرواز کنه راه میره برا خودش
.دیدگاه برا پستها بدین
دیدگاه · 1392/12/13 - 00:00 ·
4
حامد دراگون
حامد دراگون
وقتی بچه بودم پسر همسایمون تنهایی توی باغچه شون ماشین بازی می کرد ، منم اونور با دخترا دکتر بازی می کردم حالا که بزرگ شدیم اون دکتر شده داره دخترا رو معاینه میکنه ، منم اینور تنهایی با یه ماشین مسافر کشی می کنم..فک کنم اشتباه شغلی رخ داده... :| :|
حامد دراگون
حامد دراگون
یه نفر پیام داده می خوام اددت کنم حامد، چیکار کنم؟بهش گفتم: یه کپی از شناسنامه با دو قطعه عکس و رضایتنامه از پدر ومادر رو برام بفرست.دیگه پیام نداد فکر کنم رفته مدارکشو تکمیل کنه
... ادامه
حامد دراگون
حامد دراگون
زمان مکالمات تلفنی پسر به پسر = 00:00:59 مادر به پسر = 00:10:30 پدر به پسر = 00:02:34 پسر به دختر = 01:15:01 دختر به پسر = 00:00:05 دختر به دختر = 02:56:42
صفحات: 1 2