یافتن پست: #آقازاده

ıllı YAŁĐA ıllı
unnamed (5).jpg ıllı YAŁĐA ıllı
سلام نظرت راجع به چیه؟ بنظر من خیلی قشنگ بود {-188-}


رضا
ıllı YAŁĐA ıllı
IMG_20201010_124419_008.jpg ıllı YAŁĐA ıllı
با عیبی نداره{-126-}{-177-}
رضا
رضا
آقازاده چیکاره است ؟
- استارتاپیست آینده است .
دیدگاه · 1396/07/6 - 14:20 ·
3
...
...
طرف میره خواستگاری واسه پسرش
پدرعروس میگه:
آقازاده دانشگام میرن؟
طرف میگه:
مسافرگیرش بیادچراکه نه!
ıllıllᗩllᗩTarsa_H00pEᗩıllıllᗩllᗩ
ıllıllᗩllᗩTarsa_H00pEᗩıllıllᗩllᗩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺨﺘﯽ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ
ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ
ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺵ ﺁﮐﻞ ﻭ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ
ﺍﺧﺮﺍﺟﯽ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻨﮕﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻭ ..
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﻭﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ
ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﮑﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﯿﺸﻤﺲ ﻫﺎ
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮑﮏ ﺍﺷﯽ ﻣﺸﯽ ﻭﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﯾﺮﺁﺏ ﻭﺧﺎﻃﺮﺧﻮﺍﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ
ﭘﺎﺭﻣﯿﺪﺍ ﻭﻓﺎﺯﺕ ﭼﯿﻪ ﻭﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﻕ ﺳﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮﻥ
ﺷﺪﻥ ...
ﻭﺩﮐﺎ ﻫﺎ؛ ﻭﯾﺴﮑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻨﯿﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﻗﻼﺑﯽ
ﻭﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ
ﺷﺪﻥ"""" ﺩﺍﻑ """

ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ
ﺩﺭ ...
" ﺭﯾﺶ "
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ.
... ادامه
parastou
parastou
طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:

آقازاده دانشگام میرن؟ طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه!{-18-}
دیدگاه · 1392/06/24 - 21:20 ·
4
نگار
نگار
طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:
آقازاده دانشگام میرن؟ طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه!{-193-}
ıllı YAŁĐA ıllı
ıllı YAŁĐA ıllı
کنکوري بودم! درس خواندم دانشجو شدم! حراست دانشگاه را ديدم! استاد شهوت پرست را ديدم! دانشجوي فقير را ديدم! حراست از کنار آقازاده ها فقط اجازه عبور داشت! حراست براي ما حراست بود! استاد ها فقط به سايز بر آمادگي ها نمره ميدانند! آقازاده کلاس که دختر نبود، او ديگر چرا برگه سفيدش 20 ميشد؟ رفيق فقيرم در فکر پول بليطش بود،نيت خانه کرده بود! آقازاده فکر تعويض ماشينش! تفاوت را ديدم! برچسب سياسي خوردم! فريادم را خاموش کردم! هم خواب استاد که زماني عشقم بود را تركش کردم! سيگاري روشن كردم! سيگار من بهمن بود! سيگار آقازاده اصل بود! مشروطي که شدم فهميدم،فرياد ها را خفه ميكنند!ديگر تصميم گرفتم چيزي نبينم!
{-75-}
دیدگاه · 1392/04/18 - 12:38 ·
7
amir hossein
amir hossein
طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:

آقازاده دانشگام میرن؟ طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه!
دیدگاه · 1392/04/5 - 16:19 ·
4
LeilA
LeilA
کنکوري بودم!
درس خواندم دانشجو شدم!
حراست دانشگاه را ديدم!
استاد شهوت پرست را ديدم!
دانشجوي فقير را ديدم!
حراست از کنار آقازاده ها فقط اجازه عبور داشت!
حراست براي ما حراست بود!
استاد ها فقط به سايز بر آمادگي ها نمره ميدانند!
آقازاده کلاس که دختر نبود، او ديگر چرا برگه سفيدش 20 ميشد؟
رفيق فقيرم در فکر پول بليطش بود،نيت خانه کرده بود!
آقازاده فکر تعويض ماشينش!
تفاوت را ديدم!
برچسب سياسي خوردم!
فريادم را خاموش کردم!
هم خواب استاد که زماني عشقم بود را تركش کردم!
سيگاري روشن كردم!
سيگار من بهمن بود!
سيگار آقازاده اصل بود!
مشروطي که شدم فهميدم،فرياد ها را خفه ميكنند!ديگر تصميم گرفتم چيزي نبينم!
... ادامه
دیدگاه · 1392/01/22 - 13:30 ·
4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ