یافتن پست: #آل_پاچينو

bamdad
bamdad
اگر ديدی كسی از تنهاييش لذت ميبره، بدون رازی تو دلش داره! و اگه تونستی حريم اين تنهايی رو بشكنی، بدون تو از رازش قشنگتری ...!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ