یافتن پست: #برتولت_برشت

bamdad
bamdad
دزدی از بانک کار دزدهای تازه کار است
دزدهای حرفه ای، بانک تاسیس می کنند.


{-15-}
دیدگاه · 1396/10/23 - 17:48 ·
2
bamdad
bamdad
اگر کوسه ها آدم بودند
در قلمروشان بی تردید مذهبی وجود داشت که به ماهیان می آموخت :
زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز
می شود!


{-15-}
دیدگاه · 1396/07/16 - 23:15 ·
1
bamdad
photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۳_۲۳-۴۵-۴۶.jpg bamdad
ریشه اعتقاد آنجا خشک می شود که بخواهند تحمیلش کنند!

دیدگاه · 1396/04/13 - 00:07 ·
3
bamdad
bamdad
ریشهٔ اعتقاد از آن جا خشک می‌شود که بخواهند تحمیلش کنند.
دیدگاه · 1395/09/20 - 20:17 ·
1

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ