یافتن پست: #بیل_گیتس

bamdad
photo_۲۰۱۶-۱۲-۱۳_۰۲-۴۴-۰۰.jpg bamdad
فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده كار آسانی‌ است که هر كسی میتواند آنرا انجام دهد. اما موفقیت در انتظار كسی است كه بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد!


دیدگاه · 1396/09/30 - 13:59 ·
2
bamdad
bamdad
اگر اطرافیان به رویاهای شما نمی ‌خندند؛
پس رویاهایتان به اندازۀ کافی بزرگ نیست...

دیدگاه · 1396/07/10 - 17:57 ·
1
Mostafa
3masho_9.jpg Mostafa
کین اینا؟{-104-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ