یافتن پست: #عرقی

zoolal
zoolal
چرا اینجااکثرا با کنایه و طعنه حرف میزنن مخاطب خاص رو معرقی کنین
دیدگاه · 1393/02/29 - 23:48 ·
6
MahnaZ
MahnaZ
هایی که بعد از شکست میریزیم است که برای موفقیت نریخته ایم…
... ادامه
شهريار
شهريار
اشکی که هنگام شکست میریزیم عرقیست که هنگام تلاش نریختیم ...
دیدگاه · 1391/07/12 - 20:35 ·
6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ