یافتن پست: #گوشماهی

مرجان بانو :)
500x666_1501173821182076.jpg مرجان بانو :)
MONA
MONA
تو به آن ها نگو
حتی به اوی آیینه
به عکس های در قاب و بی قاب
هم اعتماد نکن
به پوشان چشم هایشان را
گوش هایشان را
ببند
دامن بلندت را
کمی بالا بکش
پابرهنه
پابرچین و بی صدا
از میان شان
گذر کن
بیا
چون جویباری که نشانه چشمه است
سیل میل من
به رقصیدن با تو
نشانی من است
برای تو
تا من
_با هر قدم
سر انگشتان پاهایت
برای لمس زمین
در میل من موج موج
شوق می سازد
موج ها پشت به پشت
راهی ساحل
آمدنت را
در گوش گوشماهی ها زمزمه میکنند _
از حوالی من
عریان شو
لباس های سفید زیبایت را
به درختی چنار بسپار
_با دویدنت به سوی دریا
زیبایی اوج می گیرد_
تنی به آب بزن
پری این دریا باش
بگذار
چنار زیبا با لباس تو
نشانی خانه ی ما
باشد

شهرزاد
527947_456682544377206_2060887087_n.jpg شهرزاد
دلبستگی های مرا می بُرد تا ساحل
موجی که او را تنگ در آغوش می گیرد
این ساحل عاشق که افسون پری ها را
در گوشماهی های دریا گوش می گیرد

من موج ها را با خودم تا رود خواهم برد
وقتی که اقیانوس در مد راه می افتد
شاید پریشانی است در تقدیرِ هر موجی
وقتی که چشمانش به چشم ماه می افتد

در آب تا عکس خودش را دید عاشق شد
ماه ی که هر شب در دلت مهتاب می ریزد
دریا! کسی با اشک های هر شبش دارد
دلبستگی های مرا در آب می ریزد!

از آسمانم رد شو و با بادها بگذر
دارد دلت در سرنوشتی شور می افتد
این ابر اگر رو وا کند در لای موهایش
تصویر ماه ی در دلم در تور می افتد

*
رد می شود از عشق با یک کوزه ی خالی
مثل زنی که از بهشت ِسیب، گندم خورد
تصویر یک دختر درون آب می گوید:
من موج ها را با خودم تا رود خواهم برد...

فاطمه دریایی
... ادامه
دیدگاه · 1391/10/15 - 15:48 ·
9

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ