باید یاد بگـیریم استاد باشیم ، نه قربانـــی ... !
در بازی زندگـــی اگر نشویم ، می شویم ...
12 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/11/12 - 20:55
دیدگاه
noosha

1392/11/13 - 02:26
mahnaz

{-173-}

1392/11/13 - 02:37
MaeDeh

عزیزم{-35-}

1392/12/9 - 17:58
mahnaz

تشکرااااااااااااات عزیزکم {-171-}

1393/01/15 - 23:56

باز نشر توسط