ه تو زندگی بدون هیچ باید مستقیم نشون داد...

بس که حرکتشون بوده...

وقتی بهت دادم ، دوباره همون غلطو تکرار کردی،
باس بخوری بجای کارت زرد و قرمز {-172-}
10 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/07 - 18:24 در Lawless
پیوست عکس:
1391369171616273_large.jpg
1391369171616273_large.jpg · 667x500px, 185KB