در نداشتن آرامشی هست که در داشتن نیست. داشتن همیشه با هزار و یک جور اضطراب همراه است؛ ترسِ از دست دادن، ترسِ نبودن. تازه همۀ این ها کنارِ بیشتر و بیشتر خواستن قرار میگیرند. بدتر از همه ابتذالی ست که همیشه داشتن را تهدید میکند. بنابراین فقط داشتن است که زمینه را برای بزرگ شدن فراهم میکند. در نداشتن آرامشی هست قرینِ حقارت، بزدلی و بی عرضگی.

بعضی اخلاق مداری ها مرا یادِ این نداشتن می اندازند. بعضی متواضع بودن ها، بعضی متّقی بودن ها، بعضی قانع بودن ها. این چیزها را نمیشود همه جا گفت؛ ولی آن هایی که میگویند «نباید» گفت، مرا یادِ این نداشتن می اندازند.

{-15-}
11 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/09/12 - 20:12 در Lawless
دیدگاه
aria98

لایکککک

1397/04/30 - 12:44

باز نشر توسط