" محبت همه چیز را شکست می‌دهد و خود شکست نمیخورد "
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/22 - 17:24 در دوستها