تنهایی بد است


اما بد تر از آن اینست


که بخواهی تنهاییت را با آدم های مجازی پر کنی


آدم هایی که بود و نبودشان


به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی دارد
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/13 - 18:02 در دوستها
دیدگاه
hastiii

اما بعضی هاشون تو قلب ادم همیشه باقی میمونن حتی اگه اون چراغ روشن نشه

1393/11/14 - 20:40
Matin_dada

من همیشه روشنم ثابت شده بهت

1393/11/15 - 19:53
hastiii

بله شما که تکی تک

1393/11/20 - 13:47
Matin_dada

مخلصیم

1393/11/20 - 17:03