وقتی دلت رو با گیره به جایی گیر می دی، همین که گیره شل شد، دلت می افته.

دلت که بیفته زمین، ضربه می خوره،

بعد تکه تکه می شه

هر تکه اش می افته گوشه ای.

بعد اگه تکه های دلت، دلشون برای هم تنگ بشه، معلوم نیست

همه ی تکه ها پیدا بشن یا نه.


تازه ممکنه هر کسی یه تیکشو برداره و قصه سازی کنه


حواست به دلت باشه، با گیره به جایی وصلش نکنی، بزار دلت هر جا که می خواد بمونه
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/13 - 18:03 در دوستها
دیدگاه
CORAL

{-37-}

1393/11/14 - 15:05
Matin_dada

{-35-}

1393/11/14 - 15:54

باز نشر توسط