ه نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:12 در دوستها