چه جالبه .........
احتباجی به لایک کردن همه ندارم
قدرت یعنی تحملت نتونن بکنن بعضی ها ، خیلی خوبه این یعنی قدرت
7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/20 - 17:18

باز نشر توسط