دارالحکومه رشت 1287 شمسی (1908 میلادی)
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/09/15 - 15:12 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
Rasht_Darolhokoomeh_1287.jpg
Rasht_Darolhokoomeh_1287.jpg · 665x491px, 102KB