مسافرخانه تعطیل شده در بافت قدیمی شهر
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/09/15 - 15:14 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
13_8905250624_L600.jpg
13_8905250624_L600.jpg · 600x418px, 97KB
دیدگاه
Reza

تو خیابان امام خمینی هست .

1394/09/15 - 15:32
Mohammad65

:)

1394/09/16 - 07:24