بازار رشت در سال ۱۲۸۰ خورشیدی (دوره قاجار)
7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/09/15 - 15:16 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
1375parskadeh_ir_.jpg
1375parskadeh_ir_.jpg · 797x565px, 93KB
دیدگاه
Reza

خیلی جالبه نوع لباس پوشیدن و محیط بازار .

1394/09/15 - 15:27