عکس قدیمی از پل عراق رشت -سال 1300
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/09/15 - 15:17 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
parskadeh_ir_2004.jpg
parskadeh_ir_2004.jpg · 800x541px, 65KB