رشت - زمستان 1328 - خیابان منتهی به شهرداری
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/10/12 - 09:46 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
18931997133561059368.jpg
18931997133561059368.jpg · 550x353px, 80KB
دیدگاه
Reza

عکس خوبیه از گذشته رشت وقتی ساختمونهای خیلی بلند نداشت .

1394/10/12 - 15:34