5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/11/07 - 12:49 در موسیقی
دیدگاه
Reza

آلبوم جدیده؟

1394/11/7 - 12:52
sofiya

نمیدونم همینجوری زدم سعید شهروز اومد ولی نگرانت میشم رو داشتم قدیمیه بقیه رو نمیدونم اسمش

1394/11/7 - 12:55
Reza

اوهوم

1394/11/7 - 15:01