مرحوم خسرو شکیبایی
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/02/15 - 15:49 در قدیم ندیما
پیوست عکس:
Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg · 595x594px, 235KB
دیدگاه
Reza

روحش شاد .

1395/02/15 - 16:07