«زندگی ما در دست خداست و هر وقت او بخواهد ما را وارد جهان می کند

و هر زمان که مایل باشد از این جهان می برد؛

و به ما نه اختیار داده شده که به این جهان بیاییم نه از اینجا برویم ...

زندگی به منزله سرمایه ای ست که خداوند به ما می دهد

و ما فقط از سود این سرمایه می توانیم استفاده نماییم نه از خود آن؛

برای اینکه خود سرمایه به ما تعلق ندارد.»

کتاب : محمد (ص) پیغمبری که از نو باید شناخت
ترجمه » ذبیح الله منصوری
نویسنده : کنستان ویرژیل گئورگیو
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/03/10 - 15:29 در حسینیه
پیوست عکس:
506371_r9xkXS3R.jpg
506371_r9xkXS3R.jpg · 1024x768px, 176KB