حضرت محمد (ص) : خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان را از آتش دوزخ نمی رهاند.
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/06/21 - 11:28 در حسینیه
پیوست عکس:
عرفه-2.jpg
عرفه-2.jpg · 3508x2480px, 1MB