خدایا من به سوی تو اشتیاق دارم و به پروردگاری تو گواهی می دهم.
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/06/21 - 11:35 در حسینیه
پیوست عکس:
IMG10544125.jpg
IMG10544125.jpg · 1621x1228px, 214KB