مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم، تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم
{-197-}
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/11/18 - 16:32 در غذا و شیرینی
پیوست عکس:
photo_2017-02-06_16-30-35.jpg
photo_2017-02-06_16-30-35.jpg · 1280x720px, 217KB
دیدگاه
Reza

به به چقدر زیبا {-7-}

1395/11/18 - 16:34
bamdad

{-77-}

1395/11/18 - 19:41
Reza

کباب حواس پرت میکنه {-7-}

1395/11/18 - 19:56
bamdad

{-164-}

ولی خیلی خیلی بهتره

اصلا بهترین کباب دنیاست
:)

1395/11/18 - 20:29
Reza

کباب فقط کباب ترش :)

1395/11/18 - 23:10
bamdad

فقط ولاغیررر
{-84-}

1395/11/19 - 01:24
Reza

باعشه :)

1395/11/19 - 12:18