دومین آینه طبیعی بزرگ جهان؛ دریاچه مخرگه در 32 کیلومتری جنوب شهربابک (استان کرمان)، در دشت وسیع ریگ سفید!
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/12/21 - 19:19 در دیدنیهای ایران و جهان
پیوست عکس:
photo_2017-03-11_19-19-12.jpg
photo_2017-03-11_19-19-12.jpg · 886x519px, 70KB