دومین آینه طبیعی بزرگ جهان؛ دریاچه مخرگه در 32 کیلومتری جنوب شهربابک (استان کرمان)، در دشت وسیع ریگ سفید!
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/12/21 - 19:20 در دیدنیهای ایران و جهان
پیوست عکس:
photo_2017-03-11_19-19-17.jpg
photo_2017-03-11_19-19-17.jpg · 543x362px, 24KB