از پدیده های عجیب طبیعت، برف بازی سنجابهاست. این بازی دوستانه و جالب در میان سنجابها در زمستان شباهت زیادی به برف بازی انسانها دارد و شامل پرت کردن گلوله های برفی نیز می شود!
:)
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/07/12 - 23:13 در حیوانات با مزه
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۴_۱۵-۵۱-۴۱.jpg
photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۴_۱۵-۵۱-۴۱.jpg · 1280x1280px, 139KB