3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/10/08 - 15:43 در حیوانات با مزه
پیوست عکس:
تعبیر_خواب_جوجه_زرد_ویسگون.jpg
تعبیر_خواب_جوجه_زرد_ویسگون.jpg · 800x800px, 72KB
دیدگاه
Reza

جوجه سرمایه دار محسوب میشه :)

1396/10/8 - 15:56
yalda

بله بله صحیح است {-143-}

1396/10/8 - 15:59