حضرت محمد (ص) مي فرمايند : فاطمه پاره تن من است . هركه او را بيازارد ، مرا آزرده خاطركرده
و هر كه او را شاد كند ، مرا نيز خوشحال نموده است .
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/11/30 - 11:42 در حسینیه
پیوست عکس:
hou17412.jpg
hou17412.jpg · 450x338px, 43KB