زِ درد یار نالیدن چه بیم است؟!
ببار باران که باریدن عظیم است...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/05 - 16:16
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۶_۲۳-۰۶-۱۴.jpg
photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۶_۲۳-۰۶-۱۴.jpg · 600x371px, 45KB