بنده ی حضرت شاهی شدم از دولت دوست
که بشر هرچه که دارد همه از جانب اوست...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/05 - 16:17
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۶-۴۴-۵۴.jpg
photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۶-۴۴-۵۴.jpg · 600x574px, 49KB