تو به منطق نزدیک ولی احساس تو را می خواند
عقل گوید که فراموشش کن ، دل من باز تو را می خواهد...
{-41-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/05 - 16:18
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۲۲-۳۰-۱۰.jpg
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۲۲-۳۰-۱۰.jpg · 600x600px, 60KB