تاریک شده شب ، به خیالم تو می آیی
تنهایی و تنها شدن ِ یار بهانه ست
این زلزله ی در دل من بعد ِ خروجت
تقدیر که نه ، بازی ِ زیبای ِ زمانه ست

من منتظرم ، کاش بی آیی تو به خوابم
اینها همه ناز است ، وَ اطفار ِ شبانه ست
شاید تو بیایی ، اگر من که بخوابم
اشک است که هر شب به فراغ ِ تو روانه ست

وابسته شدم ، بسته ی ِ افکار ِ قشنگت
اخلاق ِ تو در کل ِ جهان فرد و یگانه ست
این عشق که در عمق ِ وجود ِ من ِ خسته ست
وَالله که بی طاقت ِ یک حس ِ زنانه ست

انگار که کُل ِ ضربان ِ دل و دینم
بسته ست به هست ِ تو و تقدیر بهانه ست
قلب ِ من ِ دیوانه ی ِ وابسته به جانت
انباشته از مهر تو ، انبار و خزانه ست

آتش بزن امشب به دلم با کلماتت
لحن ِ سخنت ، شعر ِ خوش و عین ِ ترانه ست
اصلأ خود ِ اخبار ِ مهمی تو برایم
رَد و خبرت آخر ِ اخبار و رسانه ست

وقتی تو بخندی ، همه عالم خوش و خوب است
لبخند ، فقط منتظر و فکر ِ جوانه ست
آنجاست که خوشبخت ترین فرد ِ جهانم
وقتی که فقط حرف ِ تو اینجا به میانه ست...

...بامداد همراه...


{-41-}{-41-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/07 - 13:10
دیدگاه
Reza

خیلی زیباست بامداد خسته نباشی .

1397/02/7 - 14:13
bamdad

ممنونم عزیزم

لطف داری...
{-107-}

1397/02/7 - 14:16
Reza

قربانت .

1397/02/7 - 14:54
bamdad

{-35-}

1397/02/7 - 14:55