آدم وقتی دستش به جایی بند نیست
سراغ آرزوها می‌رود،
و آرزوهایش که محال شد،
غرق می‌شود در خاطراتش ...1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/07 - 14:13