تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش ‌نامحرم نباشد جای پیغام سروش.

حافظ سال ها قبل نه تنها ظهور پیام رسان سروش را پیش بینی کرده، بلکه مشخصا اشاره کرده که توی پیام رسان سروش دیگه به نامحرم نمیشه پیام داد ...
{-27-}{-27-}{-32-}{-32-}
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/11 - 18:54
دیدگاه
Reza

عالی بود {-18-}

1397/02/11 - 20:32
bamdad

{-7-}

1397/02/11 - 21:08