وقتی ریشه داشته باشی, وقتی ریشه ت تو خاک باشه لبه پرتگاه میای ولی ریشه هات نگهت میداره. ریشه نوعی شعور، تربیت، شخصیت، انسانیت واقعی و شرف یک انسان است و ربطی به پول و تحصیلات ندارد..
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/12 - 23:20