گاهی پیش میاد برای داشتن بعضی چیزها تو زندگیمون خیلی عجله می کنیم و وقتی نمیشه احساس نا امیدی می کنیم. اما هر چیزی زمانی داره و حکمتی پشتش هست که ما نمی دونیم. پس صبور باشیم.
{-35-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/15 - 22:43