مینویسم غم دل تا که دلم باز شود
تا که بر زندگی ام نغمه ی خوش ساز شود

ولی افسوس ندارد ثمری بی ثمری
یا که در اوج حوادث ، خبرِ بی خبری...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/15 - 22:50
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۲۲-۳۰-۱۹.jpg
photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۳_۲۲-۳۰-۱۹.jpg · 596x738px, 56KB