آن یگانه ماه عالم تاب شب
میفشاند از سر زلفش طرب

این هوای نیمه تاریک سحر
میدهد صبحی سلامت را خبر...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/15 - 22:53
پیوست عکس:
photo_2018-04-14_14-31-29.jpg
photo_2018-04-14_14-31-29.jpg · 600x600px, 42KB