بعد از آن شب که به تنهایی خود سرکردم
قصه ی رفتن و تنها شدن از بر کردم

آنچنان نعره زدم در دل تاریکی شب
گوش های همه ی شب پره ها کر کردم...
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/15 - 22:57
پیوست عکس:
photo_2018-04-14_22-59-27.jpg
photo_2018-04-14_22-59-27.jpg · 600x610px, 61KB