حالا دیگه تنها شدم ، تنهای تنها مثل سنگ
تووی گذشته های اون شدم مثل لکه ی ننگ...
:(
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/16 - 21:15
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۸-۰۲-۲۷_۲۰-۲۹-۲۰.jpg
photo_۲۰۱۸-۰۲-۲۷_۲۰-۲۹-۲۰.jpg · 584x738px, 56KB