مال دنیا کی به فریادت رسد؟!
عشق حق باید که بر دادت رسد

شور و حال این جهان هم رفتنی ست
هر چه در دل مانده باشد گفتنی ست...
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/16 - 21:17
پیوست عکس:
photo_2018-04-14_22-59-37.jpg
photo_2018-04-14_22-59-37.jpg · 600x462px, 26KB